Stichting Matangi Strijkkwartet

Bezoekadres: Ellekomstraat 28, 2573 XD Den Haag

Postadres: Postbus 61609, 2506 AP Den Haag
Overige contact: +31 (0) 641181002, management@matangi.nl
RSIN: 810351705

Doelstellingen:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de muziekbeoefening – in het bijzonder van Matangi Kwartet - en daarmee het jaarlijks mogelijk maken van 2 tot 4 projecten met een specifiek thema en eventueel voor een specifieke doelgroep. Vaak betreft het projecten waarbij educatie en talentontwikkeling of sociale cohesie een rol spelen. Om dit te bereiken zoeken we ook naar samenwerking met andere musici/kunstenaars (zie voor meer informatie het beleidsplan in de pdf).

 

Bestuur en beloningsbeleid:

Voorzitter: Joke de Vries

Penningmeester: Arjen Polman

Secretaris: Emile Hoekstra

Overige: Marc Soeters

Overige: Bas Goossens

De Stichting Matangi Strijkkwartet volgt in haar beloningsbeleid de CAO Muziekensembles van maart 2022, en betaalt geen salarissen of vergoedingen die de in de WNT gestelde norm ook maar enigszins benaderen.
Het bestuur van de Stichting vervult haar taken onbezoldigd. De leden ontvangen geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen.

 

 

 

 

 

nl